Ulla-Carin träning

Färingsö Ridsällskap (FRIS)

Miljöträning för Ulla-Carin Carlsson Lindqvist

Söndagen den 19 november 2017

varmt välkommen!

– Träna din häst på samma sätt som jag tränat polishästen Utter. SäkerHäst-träning syftar att minska olycksriskerna i hästmiljö, inleder Ulla-Carin sin kurs med.

Kurserna innehåller miljöträning/vänjningsövningar som bygger på att lära sig förstå och tolka hästens naturliga beteende (instinkt, prägling) samt inlärning och att träna med utgångspunkt från detta. Träningen syftar till att få både ryttare och häst att känna sig trygga med varandra.

– Vi utgår tyvärr ofta från att hästen blir rädd eller inte klarar saker vilket oftast är helt felaktigt. Vi måste istället lära oss tyda hästens signaler på rätt sätt, hur hästen tyder våra signaler och att hästen inte vet att den är häst eller att vi är människor.

 

SäkerHäst-träning är till för ALLA HÄSTAR oavsett användningsområden och miljö och framför allt för ALLA som håller på med hästar eller vistas i stallmiljö.

 

Kursens upplägg

Vi börjar dagen med 2 timmars teori. Därefter serveras en nyttig lunch med fika och hembakt. Därefter rider man i grupper om fyra, ca 1 tim per grupp.

 

Datum: Söndag 19 november

Tid: kl ca 10:00 – 18:00

Plats: Sjövillans Gård

Pris: 850 kr för teori och praktik inkl. lunch

400kr för teori samt titta på övningar inkl. lunch

Endast titta/medföljande 200kr

Max antal: 16st med häst, 16 st endast teori samt 20st publik.

 

Lite om Ulla-Carin

Läs mer om Ulla-Carin på Facebook eller på hennes hemsida www.sakerhast.se.

 

Anmäl dig!

Anmäl dig till fris@faringsoridsallskap.se – senast 8 november. Anmälan är bindande.

Betalning sker till pg-konto 80 68 59 - 5 senast 8 november (invänta dock bekräftelse innan inbetalning så att det inte har hunnit bli fullt).

Du behöver vara medlem i FRIS för att delta. Har du inte löst medlemskap löser du det samtidigt som inbetalningen till kursen, till klubbens pg-konto. Mejla också ditt namn, adress och personnummer till fris@faringsoridsallskap.se.

 

COPYRIGHT © | FÄRINGSÖ RIDSÄLLSKAP

Färingsö Ridsällskap | fris@faringsoridsallskap.se