Säker häst-kurs 17 nov 2018

Bli medlem!

 


Lördagen den 17 november 2018.

 

– Träna din häst på samma sätt som jag tränat polishästen Utter. SäkerHäst-träning syftar att minska olycksriskerna i hästmiljö, inleder Ulla-Carin sin kurs med.

Kurserna innehåller miljöträning/vänjningsövningar som bygger på att lära sig förstå och tolka hästens naturliga beteende (instinkt, prägling) samt inlärning och att träna med utgångspunkt från detta. Träningen syftar till att få både ryttare och häst att känna sig trygga med varandra.

– Vi utgår tyvärr ofta från att hästen blir rädd eller inte klarar saker vilket oftast är helt felaktigt. Vi måste istället lära oss tyda hästens signaler på rätt sätt, hur hästen tyder våra signaler och att hästen inte vet att den är häst eller att vi är människor.

 

SäkerHäst-träning är till för ALLA HÄSTAR oavsett användningsområden och miljö och framför allt för ALLA som håller på med hästar eller vistas i stallmiljö.

Vi planerar att denna dag ha både grundkurs kurs med teori och praktik och därefter fortsättningskurs för de ekipage som tidigare varit med på grundkurs.

 

Kursernas upplägg

Grundkursen börjar med 2 timmars teori. Därefter serveras en nyttig lunch med fika och hembakt. Därefter rider man i grupper om fyra, ca 1 tim per grupp.

 

Datum: Lördag 17 november

Tid: kl ca 10:00 – 18:00

Plats: Sjövillans Gård

Pris: 850 kr för grundkurs inkl. lunch och fika,

450 kr för fortsättningskurs,

400kr för teori samt titta på övningar inkl. lunch och fika.

Publik: 50 kr

 

Fortsättningskursen innehåller inget teoripass utan endast praktiska uppsuttna övningar i grupper om fyra ekipage. Varje pass håller på i ca75 minuter.

 

Lite om Ulla-Carin

Läs mer om Ulla-Carin på Facebook eller på hennes hemsida www.sakerhast.se.

 

Anmäl dig!

Anmäl dig till fris@faringsoridsallskap.se – senast 25 oktober. Anmälan är bindande.

Betalning sker till pg-konto 80 68 59 - 5 senast 25 oktober (invänta dock bekräftelse innan inbetalning så att det inte har hunnit bli fullt).

Du behöver vara medlem i FRIS för att delta. Publik behöver inte vara medlem i FRIS. Har du inte löst medlemskap löser du det samtidigt som inbetalningen till kursen, till klubbens pg-konto. Mejla också ditt namn, adress och personnummer till fris@faringsoridsallskap.se.

Säker häst-kurs med Ulla-Carin Carlsson-Lindkvist

Våra sponsorer

Epost: fris@faringsoridsallskap.se

 

Copyright Färingsö Ridsällskap