Hantering av personuppgifter (GDPR)

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Som du säkert vet träder en ny Dataskyddsförordning, GDPR, i kraft den 25 maj 2018. Den innebär stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. 

 

Färingsö Ridsällskap lagrar medlemmarnas namn, födelseår, kön, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter används för att ge medlemmarna information om klubbens aktiviteter, samt för den årliga rapporten till Ridsportförbundet angående medlemsantal och fördelning på kön och ålder. Dessutom inhämtar FRIS medlemmarnas personnummer för att läggas in Ridsportförbundets medlemsförteckning. Klubben lagrar bilder tagna vid klubbens aktiviteter för publicering på klubbens webbplats. Personuppgifter sparas i maximalt 24 månader och bilder i 10 år. Debiteringslängd kommer att sparas i 10 år med hänsyn till reglerna om allmän preskription. Endast av styrelsen utsedda behöriga personer har åtkomst till personuppgifterna.

 

Du har alltid rätt att få veta vad som finns registrerat om dig och rätt att få uppgifterna ändrade, om de inte stämmer. Vill du inte vara med på bilder, så har du rätt att säga nej till det. Frågor och synpunkter skickar du till info@faringsoridsallskap.se​.

Mer information om Dataskyddsförordningen kan du läsa på datainspektionen.se/dataskyddsreformen.

Våra sponsorer

Epost: fris@faringsoridsallskap.se


Copyright Färingsö Ridsällskap